دوربین میکروسکوپی Pixel-Fox  ساخت آلمانویژگی های این دوربیندوربین میکروسکوپی
سایز بزرگ سنسور CMOS   که "1/2 است 
رزولوشن تصویر   mp 3.1
ساخت آلمان 
دارای نرم افزار کپچر
قابلیت کالیبره کردن نرم افزار و 
چاپ مقیاس روی تصاویر
ذخیر تصاویر در فرمت های گوناگون 
اتصال USB به کامپیوتر
قابلیت اندازه گیری ( طول ، زاویه ، محیط  . مساحت)


  

در زیر لطفا  تصاویر گرفته شده از صفحه نمایش را بررسی فرمایید ....
با کلیک روی هر تصویر تصویر بزرگتر را بررسی فرمایید.

 


 

کالیبراسیون اندازه گیری
کالیبراسیون نرم افزار دوربین میکروسکوپی دوربین میکروسکوپی
در این مرحله نرم افزار دوربین میکروسکوپی توسط
لامل مدرج کالیبره شده توسط آزمایشگاه های 
رفرنس کالیبره میشود
قابلیت اندازه گیری فاصله ، محیط و مساحت دایره
تایپ مطلب روی تصویر

محیط ومساحت اشکال نامتقارن چاپ مقیاس
اندازه گیری مشخصات سطوح نامتقارن دوربین میکروسکوپی
قابلیت اندازه گیری محیط و مساحت اشکال نا متقارن چاپ مقیاس روی تصویر و اندازه گیری به صورت زنده