میکروسکوپ دانش آموزی مدل BMM 901میکروسکوپ دانش آموزی

دارای سیستم نوری 160 میلی متری
عدسی چشمی 5و 10و 12.5  برابر با دریچه 18 میلی متری
صفحه نگهدارنده نمونه با ابعاد 110 در 120
عدسی های شیئی 5 و 10 و 40 برابر
بزرگنمایی از 25 تا 500 برابر
(برای به دست آوردن بزرگنمایی باید عدسی چشمی را در شیی ضرب نمایید)
هد 45 درجه
قابلیت نصب دوربین
پایه فلزی
آینه 42 میلی متری
بدنه فلزی