کوره های آزمایشگاهی
این شرکت ارائه دهنده انواع کوره های آزمایشگاهی
با ظرفیتهای  3، 5 ، 7  و 10 لیتر و
دماهای 905 ، 1100 ، 1200 و 1300 درجه سانتی گراد از شرکت تترا ترکیه میباشد.
محصولات این شرکت در چهار مدل کلی زیر تقسیم بندی میگردد

EXTENDED E8 EXTENDED BASIC PRIMARY  
1100oC-
1200
oC-
1300
oC
1100oC-1200oC-1300oC
1100oC-1200oC-1300oC
950oC
Working Temperature
5-25oC/min.
5-25oC/min.
5-25oC/min.
5-15oC/min
Heating Rate
4 line
4 line
4 line
7 segment
Display
8 level 4 level 2 level 2 level Heating Program
6
4
2
2
Memory
YES YES NO NO Automatic Start Program
YES YES NO NO Follow up; remaining time during waiting level
YES YES NO NO Skip the waiting level
YES YES NO NO Temperature Calibration via MENU
کوره آزمایشگاهی
کوره آزمایشگاهی

لطفا برای دانلود کاتالوگ روی لینک زیر کلیک فرمایید