سختی سنج رومیزی برینل

BMS 3000 OBPC

 سختی سنج  رومیزی برینل مدل 

   
 از 62.5 تا 3000 کیلوگرم  نیروهای تست 
اتوماتیک روش انتخاب نیرو
برینل متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
430 میلی متر حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
200 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
320*1500* 800 میلیمتر ابعاد ماشین
980*1050*1750 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
563/470  کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 


 

سختی سنج رومیزی برینل

BMS 3000 OB

 سختی سنج  رومیزی برنیل مدل 

   
از 500 تا 3000 کیلوگرم به صورت پله ای 250 کیلو  نیروهای تست 
دستی (دارای دیسک انتخاب نیرو) روش انتخاب نیرو
برینل متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
380 میلی متر حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
220 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
1280*1100*430 میلی متر ابعاد ماشین
1520*1460*760 میلی متر ابعاد جعبه بسته بندی
580/426  کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی