شرکت های همکار ما

        انواع سختی سنج های فلزات به همراه تجهیزات آماده سازی نمونه

BULUT MAKINA from Turkey

Bulut Makina

    

        انواع نرم افزارهای آنالیز تصویری و دوربین های میکروسکوپی

dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH (Germany)

for CCD & CMOS Camera and Image Analyzer data base Software

DHS Solution

    

            CMOS Camera                                    pixel-fox

pixel-fox pixel-fox
   

 

    

    انواع میکروسکوپ های نوری و نرم افزارهای آنالیز تصویری به همراه سیستم های پروفایل پروژکتور و دوربین های میکروسکوپی از:

RADICAL INSTRUMENTS

Radical Instruments

    

    برای سیستم های تست غیر مخرب شامل ادی کارنت - التراسونیک - تست ذرات مغناطیسی

TMM 

from Turkey for NDT