ميكروسكوپ هاي پلاريزان و اور

        ميكروسكوپ پلاريزان تحقيقاتي سري RPL-55

ميكروسكوپ پلاريزان مدل RPL-55 از سري ميكروسكوپ هاي تحقيقاتي ، كمپاني سازنده مي باشد كه تعداد بسیار زيادي از این مدل میکروسکوپ در مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي در اروپا و آمريكا نصب گرديده است و مشخصات آن به شرح زير مي باشد.

  • داراي هد تك ، دو ، سه چشمي
  • سيستم فوكوس تك محوري Co-axila با قفل ، جهت محافظت از لنزها
  • داراي لنزهاي شيئي 4 ،10 و 40 برابر (استانداردDIN)
  • داراي لنزهاي چشمي 10 برابر عادي و مدرج
  • داراي پلاريزور نور
  • داراي  Gyps  و  Mica
  • امكان نصب دوربين CCD بر روي سيستم هاي با هد سه چشمي

براي دانلود كردن كاتالوگ اينجا كليك كنيد.